Recent Work

 • De Lange Reis

  In De Lange Reis naar het Zesde Zegel ontmoet ik het zielemeisje Irana en haar moeder. Zij zijn verdronken, en nemen mij mee in hun wereld van stervende zielen. Daar begint een reis naar de toekomst van de wereld, en het verleden en de toekomst van mijzelf, en mijn eigen ziel.

   

  Read more... De Lange Reis  
 • Wachten op de hel of waar is kleine misha

   

   

   

   

   

   

   

   

  Een reis naar het toen van Buchenwald, Auschwitz en Hitler. Zes jaar lijden, lijden van de ziel, de zielemensen, en de ontmoeting met mijzelf.

   

   

  Read more... Wachten op de hel of waar is kleine misha  

 

De mens leeft in het duister, de aarde is duister etc. Maar de aarde, de wereld was niet duister. In de wereld, de Echos of Tijde in De Boeken, voor onze wereld was Gods energie op aarde, tussen de volkeren. De Wereld van Sar, met de verdwenen dubbelstad Choriastor, de wereld van de Tweede Zon, de Goddelijke Zon, en de wereld van de wortelmens, van het vuur. Zes werelden, verdeeld in drie maal twee, oud en nieuw. En er is de Sor, het Hart van God, de Goddelijke puls van tweemaal zevenduizend jaar. En de tweede zon schijnt als het hart opent en de zon duistert als het hart van God sluit.

 

Het zijn van de ziel in het leven van de mens is onzichtbaar. De boeken maken het zijn van de ziel zichtbaar. De boeken geven tot in details weer wat de ziel is, waarom de ziele is en welke ontwikkeling de ziel doormaakt, door moet maken.

 

Alles gaat in zeven fasen, de ziel keert in zijn bestaan zeven maal. Kering betekent wedergeboorte. Het is een speciaal proces, verbonden aan een transformatie. Bij de transformatie wordt een pantser afgelegd, een angst, een beperking, een binding aan het stoffelijke, het aardse. De zeven pantsers e n de zeven machten worden uitgelegd in het  Boek Kabulah

 

LEES MEER in een aantal fragmenten van het Boek Kabulah

 

  

De ziel die transformeert wordt keerling genoemd, a-bu-cha-no. De tranformatie gaat door het hart, het bloedend hart. Zevenmaal zeven keer transformeert de ziel. Uiteindelijk bereikt de ziel het hoogste, het Goddelijk nieveau. De ziel leeft en groeit door de Hoge liefde. Zielen die niet tranformeren verwezen, verstenen en versterven. Het proces van de keringen is beschreven in het Boek der kering der zielen.

 

LEES MEER in een aantal fragmenten van het Boek der kering der zielen

 

 

Het lijden van de mens is onontkoombaar. Het is het kenmerk van onze wereld. Het is het Karma. Het lijden van de mens staat tot het lijden van de ziel, het groeien, leren, zich bevrijden en zich verheffen van de ziel. Ziel en mens zijn in het leven verbonden. Het als mens erkennen en herkennen van de ziel is alles bepalend voor het verloop van het Karma, het lot. Voor de herkenning is binding nodig, de ziel moet zich (kunnen) binden aan de mens, het vlees, het leven. De mens moet een worden met de ziel, en wordt door de eenwording verbonden aan God. De ziel is drager, Ara, drager van het Licht, Ara-no. De noodzaak tot binding aan het leven is beschreven in het Boek der binding der zielen.

 

 LEES MEER in een aantal fragmenten van het Boek der binding der zielen

 

In onze wereld werd de mens gescheiden van het Goddelijke. Het Licht trok zich terug in een fijnstoffelijke ring rond de aarde die grenst aan de Goddelijke Leegte, het roersel der Wijdte in zuiverste.. In die ring bevinden zich Engelen, heiligen, zuiveren der zuiversten. Het zijn zij die ademen. Zij die in de energie van Gods Adem toegang hebben tot onze wereld. Er is en punt vanuit het Goddelijke, de Eser-ton-yal, het wonder der Lichten, de Goddelijke opening tot de wereld. En er is de Neser, de rustplaats der Engelen. Het zijn de dienaren van God die worden beschreven in het Boek van zij die Ademen. Het wordt de derde sfeer genoemd, de sfeer waar profeten en heiligen geboren worden en tot de wereld komen. 

LEES MEER fragmenten van Het Boek van zij die ademen 

Er is Licht, Licht van het Goddelijke, Licht dat bevrijd en de ziel voert naar zijn uiteindelijke eenwording met God. En er is duister, het duister dat ketent en de ziel voert naar het diepe duister. Het duister dat ontstond aan het begin van onze wereld. Over het duister regeert de Barion, eens de heer van het vijfde volk. Het volk met de macht van de raking tot God. Maar de Barion wilde meer, hij wilde de macht van God zelf. Hij steeg tot den rustplaats der Engelen, de neser. En het was in Gods Weerwil. En de Barion viel ter aarde en alles werd duister. En de Barion verloor zijn volk, en onze wereld verloor het Licht en werd yal, materie zonder Licht. En de mens werd gescheiden van het Goddelijke, van de vrede met God. Het Boek De spiegel der dimensies beschrijft de strijd van de mens tegen het duister, tegen de angst voor het duister. De mens is bang voor de spiegel, de spiegel die niet het spiegelbeeld toont maar “gene zijde”. De spiegel die het aardse spiegelbeeld toont is de spiegel met maar een dimensie, de aardse. De spiegel die het duister en het Licht toont is de spiegel der dimensies. Het Goddelijk Licht straalt uit, het duister zuigt, zuigt naar het diepe duister, daar waar de Barion wacht. En het Licht bevrijd en het duister ketent, ketent de ziel. De mens in eenwording tot zijn ziel krijgt het Besef, het grote Besef. Het Besef dat het beeld opent van de Spiegel der Dimensies.

 LEES MEER fragmenten van De spiegel der dimensies

 

 Het verhaal van de Barion staat verder beschreven in het Boek der Niet-raakbaren. Want toen de mens de vrede met God verloor en de aarde duister werd ontstond het Karma. En door het Karma leert de mens, in zijn kern de ziel, te komen tot de Intentie, de heilige intentie. De intentie is de zuivere wil om zich naar het Goddelijke te keren. De ziel die de intentie verwerft wordt niet raakbaar in de strijd met het duister, de strijd van het zijn in poling, van het dragen van de innerlijke tegenstelling tussen Licht en duister. De mens die luistert naar zijn ziel, zijn ziel in intentie, zal die intentie volgen en niet-raakbaar worden voor de strijd tussen Licht en duister in onze wereld. Onraakbaar, hij zal er niet meer door geraakt kunnen worden, van zijn pad gebracht kunnen worden, en zal in aanraking komen met de niet-raakbaren van de spirituele wereld. Door de overwinning op de strijd om de Intentie wordt de ziel raakbaar tot de Goddelijke energie. En de mens ontvangt het Hoge Weten en komt los van de vier beperkingen van onze wereld, de tijd, de ruimte, de materie en de scheiding van leven en dood. 

 

LEES MEER fragmenten van het Boek der Niet-raakbaren

 

Het zijn zoals wij dat kennen is slechts een beeld. Tijd, ruimte, materie, en de eindigheid van het leven zijn niet het ware zijn der dingen. Het karmisch proces van de mens eindigt in het opgaan in de Goddelijke energie. De ziel ontstijgt al aardse binding. Het beeld van zeven dalen en zeven toppen waarover de ziel reist. En op de zevende top ontvangt de ziel het Hoge Weten. En het Hoge Weten brengt de ziel de kennis, het besef van het Ware Zijn der dingen. En aldus bevrijd de ziel zich van de vier beperkingen, de vier muren van onze wereld, de vier grenzen: de tijd, de ruimte, de materie en leven en dood. En de sterfelijk mens plaatst zich binnen de ziel en de ziel brengt het Hoge Weten tot de mens. En de mens komt in het besef van het Ware Zijn der dingen. Zo beschrijft het Boek van het Ware Zijn der dingen het karmisch proces van de ziel in relatie tot de wereld en de invloed die het heeft, krijgt, op het leven van de mens.

LEES MEER fragmenten van het Boek van het Ware Zijn der dingen

 

 Het Boek dar-is-San-Uan-San  handelt over de relatie tussen de ziel en de daden van de mens in zijn leven. De heer San-Uan-San is de heer der daden der zeven cirkels. De ziel cirkelt om zeven Goddelijke punten. Door elke punt stijgt de ziel naar een hoger niveau. De heer San-Uan-San waakt en bewaakt dit proces, Hij is de herkenbaarheid van de Stem der Stroming, de stroming van de Zano, de Adem Gods. De cirkel staat voor leren en transformatie, transformatie van de ziel. Bij de derde cirkel ontmoet de mens de Choemis, de Grote Strijd. De strijd tussen goede en slechte daden, in deze strijd staat de mens voor zeven kruisen, zeven lijdens, en komt in deze lijdens tot de Ban der Intentie, een onontkoombare opgave om te kiezen tussen Licht en duister.

 “En den daden brengen het vlees des mensen tot verval want het vlees is tot het plasma des duisters, het vuur der Xenos. En den mens in den Ban ziet al zijnen daden in het Licht der Ban en verscheurt zich in zijnen zijn want den poling is hem tot zijnen kruis geworden. En ter derden kruis loopt genen mens rechtop zonder zich te scheuren tot den poling, tot den daden des Lichts en den daden des duisters.”

LEES MEER fragmenten van het Boek dari-is-San-Uan-San

Het Boek Zano-kol-baris-yal handelt over het beeld van God in onze wereld, het Enig Beeld, het Evenbeeld. De mens die zijn karma beëindigt keert terug tot God en treedt door de roep van de heer San-Uan-San binnen in de Wijdte in zuiverste, de Goddelijke omgeving. En de ziel die op die grens staat geeft de mens de Zano-kol-baris-yal of “Mijnen Naam ter duister door het Evenbeeld”.

 "En Ik roep tot u:

Eert Mijnen Zijn zonder het beeld ener baard, novh ener tong, noch ener oog, want zij is het beeld des vlezes en niet het Evenbeeld. Eert Mijner Beeld door het Evenbeeld uwer ziel. Het evenbeeld der Liefde en Barmhartigheid uwer bloedend hart. Bor-nis-Zano-kol-baris, het Evenbeeld door Mijnen Naam ter duister. En bereikt het Evenbeeld uwen vlees, zo zullen uwen ogen schitteren door den Ledigheid Mijner Zijn, en zo zal uwen gansen vlees glansen in het Licht Zano, het Licht des ontelbaren."

 LEES MEER in het Boek Zano-kol-baris-yal

En hier eindigt het Boek voor het Zesde Volk en gaat over in de beschrijving van de Trilim-Bas, de sterving van het zesde en de geboorte van het zevende volk, de periode waarin we nu leven.