Recent Work

 • De Lange Reis

  In De Lange Reis naar het Zesde Zegel ontmoet ik het zielemeisje Irana en haar moeder. Zij zijn verdronken, en nemen mij mee in hun wereld van stervende zielen. Daar begint een reis naar de toekomst van de wereld, en het verleden en de toekomst van mijzelf, en mijn eigen ziel.

   

  Read more... De Lange Reis  
 • Wachten op de hel of waar is kleine misha

   

   

   

   

   

   

   

   

  Een reis naar het toen van Buchenwald, Auschwitz en Hitler. Zes jaar lijden, lijden van de ziel, de zielemensen, en de ontmoeting met mijzelf.

   

   

  Read more... Wachten op de hel of waar is kleine misha  

Het Boek Kabulah

 

Het Boek van de zeven machten. En zeven sluiers draagt de mens. Opdat gesloten zal zijn wat gesloten is. En geopend kan worden wat in Mijn Naam zonder sluiers kan stromen. De sluiers zijn in de mens tot de ziel openbaart de zeven sluiers tot de zeven machten. En de zeven machten van Mijn Beweging zijn voor alles en in alles en buiten alles wat is en is geweest en zal zijn. En verheft boven alles en buiten en in alles wat is en is geweest en zal zijn.

 

21-05-03

 

En de mens is in het duister. En de ziel bewaart het Licht. En in het duister zal Ik u bezoeken en raken in het Licht. Want in het Boek (z) beschreven heb Ik voor u Mijn Almacht. En in Mijn Almacht bewaart u het Licht. En in Mijn Almacht ligt besloten al het Weten over wat is en zal zijn en wat niet is en niet zal zijn. En de mens gaat uit in het duister en draagt het Licht. En de mens bewaart het Licht. En in het Licht is de Almacht van Mijn Beweging. En in de Almacht ligt het Weten. En de mens draagt het Weten. En de mens in het duister kan niet proeven van het Weten dan door de zeven machten van Mijn Beweging.

En de mens is in zijn karma. En de mens draagt zeven treden tot de zeven poorten tot de zeven sluiers van de zeven machten van Mijn Beweging.

 

En in den beginne was er de Almacht van Mijn Beweging. En de mens ging uit in het duister en bezielde het duister en werd in bezieling tot Mij.

En de mens in het duister kent de zeven sluiers tot de zeven machten. En de mens zal lijden tot het vuur tot de zeven sluiers. En de daden staan tot de treden en de treden staan tot de sluiers van de zeven machten van Mijn Beweging. En de ziel bewaart het Licht en staat tot zeven angsten tot zeven daden. En legt de angst de daad, dan legt de daad de sluier. En in Mijn Heerlijkheid zal u staan tot één. En elke daad bevriest een angst. Want u bent in angsten geboren en u zult in angsten sterven. Maar de daad zal u leiden door het vuur tot het kruis. En in het vuur zult u zich verheffen boven de angst. En boven de angst zult u verenen met Mij. In zeven treden tot de zeven daden tot de zeven sluiers van de zeven machten van Mijn Beweging. En in de verening met Mijn Beweging komt u tot de zeven machten in de Almacht van Mijn Beweging.

En in zeven dagen legt u af en in zeven dagen bouwt u op. Want de mens is in vervuiling tot het duister en de mens is in zuivering tot het Licht. En in het karma zijn de zeven angsten. En boven het karma zijn de zeven machten.

En slaat uwen tong in het lijden, want uwen tong is in het bezit van het duister.

En slaat uwen oog in het lijden, want uwen oog is in het bezit van het duister.

En slaat uwen oor in het lijden, want uwen oor is in het bezit van het duister.

En slaat uwen geest in het lijden, want uwen geest is in het bezit van het duister.

En slaat uwen vlees in het lijden, want uwen vlees is in het bezit van het duister.

En slaat uwen hart in het lijden, want uwen hart is in het bezit van het duister.

En slaat uwen ziel in het lijden, dan verbreekt u uwen pantser tot de zeven angsten zevenmaal.

En de ziel bewaart het Licht en is niet in het bezit van het duister. En zevenmaal slaat u uwen ziel in het lijden en zevenmaal verbreekt u uwen pantser tot de zeven angsten tot de zeven sluiers van de zeven machten van Mijn Beweging. En inde zeven machten kent u Mij. Want Ik heb u gegeven de zeven machten van het lijden en de verlossing, de beheersing van het karma, de stroming van Licht en duister, zuivering en vervuiling, materie en beweging, volheid en leegte, liefde en verbinding, van Weten en het Niet.

En uit Mijn Beweging komen de zeven machten. En de zeven machten zijn de zeven wetten van het duister. En de zeven machten zijn de zeven angsten van het duister tot het afleggen.

Ga heen in leegte en u bent gevuld.

Ga heen in liefde en u bent Verlicht.

Ga heen in het Besef en u bent alwetend.

Ga heen in lijden en verlossing en u bent in eeuwigheid.

Ga heen in vergeving en u bent boven alle pijn en vervuiling tot uw daden.

Ga heen in aanvaarding van uw karma en u bent boven uw karma.

Richt uwen daden op uwen gangen en de zeven sluiers van de zeven machten zullen u ontvallen.

En het Boek Kabulah zal in u zijn. En het Boek Kabulah zal uitgaan in het duister en herscheppen al wat in het vlees is in het bezit van het duister. En het Boek Kabulah is de verening in Mijn Beweging van twee staat tot één zoals de mens staat tot Mij.

Hoort wie horen kan, volgt wie volgen kan van het Woord van Kabulah.