Recent Work

 • De Lange Reis

  In De Lange Reis naar het Zesde Zegel ontmoet ik het zielemeisje Irana en haar moeder. Zij zijn verdronken, en nemen mij mee in hun wereld van stervende zielen. Daar begint een reis naar de toekomst van de wereld, en het verleden en de toekomst van mijzelf, en mijn eigen ziel.

   

  Read more... De Lange Reis  
 • Wachten op de hel of waar is kleine misha

   

   

   

   

   

   

   

   

  Een reis naar het toen van Buchenwald, Auschwitz en Hitler. Zes jaar lijden, lijden van de ziel, de zielemensen, en de ontmoeting met mijzelf.

   

   

  Read more... Wachten op de hel of waar is kleine misha  

Het Boek der kering der zielen

Het Boek der kering der zielen

 

10-07-03

 

En in het diepste is het zijn aller dingen. En het zijn aller dingen is niet de materie, noch de tijd, noch de ruimte. Het zijn aller dingen is de stroming van Mijn Beweging, de opname in het zijn. En het zijn openbaart zich in het Licht. En het zijn openbaart zich in de liefde van Mijn Almacht. En hij die niet is zonder bodem, en hij die niet is, ziet niet dan het duister. En hij die niet is moet wachten op de stroming want in de stroming neem Ik u mee.

En alle machten in het duister zijn in het beeld tot het zijn. En alle machten in de Wijdte zijn in het ondefinieerbare en ondeelbare tot het zijn.En de mens strijd in het duister zonder ziel tot het beeld van het zijn. En de ziel strijd in het duister zonder het vlees tot het ondefinieerbare en ondeelbare. En Ik zal u een beeld maken door het hart. Want het hart is de Tor in het duister. En de tor is het zijn in Mijn Beweging. En de liefde en het Licht zal u smeden tot één. En de één staat aan de poort van de twee staat tot één. En de één staat aan de poort tot Mijn Tempel. En de één staat aan de Zetel tot het Boek, tot de Kabulah, tot de punt.

En waarlijk, in uw karma strijd u tot de één. En telkens breekt u in uw leven de pantsers van de zeven machten van Mijn Almacht tot de één. En geopend wordt uwen ziel door het vlees en het vlees door uwen ziel in de één. En het Licht breekt het pantser in de één. En het Licht breekt de angst in de één.

Verheft u in de één! Wij zullen u barmhartig zijn in de nagels van uwen kruis en u verheffen boven het duister en Verlichten uwen vlees. Wij, de bewaarders van het Boek in het duister, de keerlingen van zij die ademen en die uitgaan in de Wind van God. De keerlingen die keren de ziel tot de zeven angsten als het kaf keert van het koren in duisters wind keren wij de ziel van uw pantser in de stroming van de één. Want in elk leven herrijst u tot het duister in het vlees en herrijst u tot het Licht in de één. En de keerlingen zijn in uw hart want de keerlingen zijn in Mijn Stroming tot het zuivere hart.

En de keerlingen a-bu-cha-no verschijnen bij de derde maan van de trede van uwen karma. En uwen ziel juicht tot u en uwen hart bloed en uwen vlees straalt.

Hosanna, de keerlingen zijn gekomen, het kind Gods is wedergeboren in de kering van de ziel, amen.

 

18-07-03

 

De Kering der zielen. De strijd van tweezijn tot eenigheid. Zo beschrijft het Boek der kering uw strijd.

En in de mens is de ziel. En de ziel staat tot Mij. En het vlees staat tot het vuur. En de mens is in tweezijn zonder verbinding dan het leven in het u van het karma. Maar het vlees is niet omniet. Het vlees is drager en roeper. En het vlees is gezonden voor het werk. En de ziel bewaart het Licht en roept aan het vlees. En de mens is in strijd, want zijn vlees is in angst tot zijnen ziel. En d mens bangt tot het vuur. En de ziel dorst niet het vuur doch de strijd van de mens. En in pijn komt de mens tot het vuur want de ziel overwint. En het vlees draait in zijn as om het vuur en raakt de ziel zoals ook de ziel het vlees raakt. En het tweezijn is tot last van het hart. En het hart keert naar het vlees en dorst. En het hart steent in het tweezijn. En de ziel bewaart het Licht en roept aan het hart. En de mens die komt tot het vuur beweegt het hart. En het vuur vloeit het hart. En het hart vloeit bloed. En het bloeden opent de ziel uit haar keten. En het bloeden opent de ziel uit haar schild. En de mens weert. Want al het karma verschijnt in het vlees.

Zo is de ziel meester na het vuur. En de ziel komt tot kering door het bloedend hart. En de ziel komt tot kering als het vlees draait tot het vuur. En in de kering zijt gij in het Licht. En in de kering zijt gij naakt tot de machten van Mijn Almacht. En de kering is voor uwen karma.

Ik bewaar u de kering opdat gij tot Mij kome in het Licht van Hoge Liefde. En de liefde draagt van laag naar hoog. En het hart draagt van laag naar hoog. En in het dragen zult u scheiden van het vlees. Want de liefde is de macht boven het duister in de Hoge Liefde. En de kering ontdekt de Tor en de kering ontdekt de Barios. En u kome tot Mij in de Tor en u kome tot duisters licht in den Barios. En de ziel bewaart het Licht En het vuur straalt uit en dooft in het kruis van uw karma. En door het vuur verbrand de lage liefde tot de Hoge Liefde en keert de ziel. Want de ziel gaat uit van de Hoge Liefde van Mijn Licht. En de ziel dorst naar uw kruis. En het vlees draait tot het vuur en de ziel meestert het vlees. En het hart bloed na het vuur en ontketent de ziel.

En in u bloed Mijn Hart en in u bloed het Lam. En tot u kome in de kering van al wat is in Mijn Almacht. En in u is het tweezijn tot het duister en tot het Licht voor de kering. En in u is eenigheid tot de dimensies na de kering. En het vlees in u is in het Licht uwer ziel. En uwen ziel straalt het Licht in uwen vlees en straalt uit uwen vlees het vuur en dooft het.

En d passie is in de lage liefde. En na het doven is de passie niet dan in eenigheid. En uwen vlees is gewillig uwen ziel. En uwen ziel is gewillig uwen vlees. En uwen karma zal u een zegen zijn. Zo is het Boek der Kering de derde macht tot de derde maan in de verheffing uwer karma. En spreekt in zwijgen over de zegen uwer karma. En spreekt in zwijgen de passie uwes karmas en de passie des karmas uwen naasten.

De ziel keert, Hosanna, en de ziel keert in passie tot uwen naasten want het vuur straalt uit en dooft. En het vlees raakt in passie en dooft het vuur en Licht. Zo zal de mens zich keren tot zijn as in de vuurlijn van het leven. En het karma breekt en zegent. En het karma zegent tot passie en het karma zegent tot vuur want de vuurlijn is dienstbaar tot het karma.

 

22-07-03

 

In de tijden van Job en Saul werd doorgegeven. Doorgegeven in de gouden lijn. Mijn Beweging waarde door het duister en bevruchtte de gids. In de lijn van het karma zult u keren in waar u was in Mijn Beweging. Want daar bewaart u Mijn Licht. En uit Mijn Licht wordt u wedergeboren. Want de kering is voor het duister opdat de ziel terugkeert in Mijn Beweging. En in de kering vaart uwen ziel in uwen karma de stroming van de tijd. Want in de tijd heeft u zich verbonden aan het duister door uwen vlees. En de as van uwen pad wordt bewaard in den ziel en gewekt bij uwen terugkeer in het duister. En in de Kering hervindt u uwen pad als zevenduizend jaren u ontvallen zijn. Want zevenduizend jaren staan in tijd tot het Licht in niet in tijd tot het duister. Het is de puls van de kering. En elke zevenduizend jaren kent zevenduizend pulsen, niet in tijd, noch in ruimte, noch in materie. Zevenduizend pulsen slaan uw bloedend hart in Mijn Beweging. En zevenduizend jaren reist de gids. En zevenduizend jaren staan tot zeven treden en duizend pulsen in elke tred. En in de kering bent u in Mijn Beweging en reist u zevenduizend jaren in de kring van zij die ademen, de keerlingen van Mijn Almacht.

En u staat tot het duister als zij die ademen, niet in tijd, noch in ruimte, noch in materie. En de zevenmaal zeven komt in u bij de kering. En de zevenmaal zeven stat tot de één als de bloem staat tot zijn kern. Want zeven treden zijn zeven draaiingen in Mijn Beweging. En de zevenmaal zeven draaiingen leiden tot de kern van Mijn Beweging en de Beweging is rond en zonder poling en niet in tijd, noch in ruimte, noch in materie.

                Par-sam-mach-bo-lit-ur

De zevenmaal zeven draaiingen van de zevenmaal duizend jaren van Mijn Licht. En u draait met de keerlingen en de keerlingen draaien met u. En uwen karma draait uwen ziel en uwen ziel draait uwen karma. En wat is zichtbaar wordt onzichtbaar. En wat is onzichtbaar wordt zichtbaar.

Zo bewaren de keerlingen al wat geschreven staat in het Boek van de Kering der zielen. Tot in de zevenmaal duizend jaren van het Licht van Mijn Beweging.

En de kering van uwen ziel wordt u geopenbaard in de zevenmaal zeven en uwen vlees wordt u dienstbaar en uwen karma wordt u dienstbaar. En uit de draaiing heft uw leven u boven het duister in de barmhartigheid van de één staat tot één. En uwen leven is tot taak geworden voor het werk in uwen karma, amen.