Recent Work

 • De Lange Reis

  In De Lange Reis naar het Zesde Zegel ontmoet ik het zielemeisje Irana en haar moeder. Zij zijn verdronken, en nemen mij mee in hun wereld van stervende zielen. Daar begint een reis naar de toekomst van de wereld, en het verleden en de toekomst van mijzelf, en mijn eigen ziel.

   

  Read more... De Lange Reis  
 • Wachten op de hel of waar is kleine misha

   

   

   

   

   

   

   

   

  Een reis naar het toen van Buchenwald, Auschwitz en Hitler. Zes jaar lijden, lijden van de ziel, de zielemensen, en de ontmoeting met mijzelf.

   

   

  Read more... Wachten op de hel of waar is kleine misha  

Het Boek der binding der zielen

Het Boek der Binding der Zielen 

 

27-08-03

 

Het binden. Het binden is de kracht in intentie. Het binden is de poort, het binden is de passie. Zo bindt de mens en vindt zijn bestemming tot het lijden in zijn karma. Want ieder mens is twee en ieder mens zoekt de binding tot één. En de ziel smacht tot de binding na de kering. Want in de wedergeboorte raakt hij leeg van alle binding en zoekt het duister. En de mens smacht, want in de passie ligt de binding tot het kruis. En de twee verschijnt in de strijd tot het vuur. Want in het vuur ligt de binding. En de mens ontwaakt in het nieuwe duister. En het is hem vreemd en het is hem de Xenos, den vreemde.

En in de mens is de leegte, de leegte van het Licht der ziel na de kering. En de leegte geeft de nes de wil tot voeding, de voeding der ziel. En de mens kan zich alleen voeden door de binding. En de ziel die niet gebonden is dan in Mij is eenzaam en draagt niet tot de mens. En de mens die niet gebonden is tot de ziel is eenzaam want zijn lijden is niet gekend door Mij.

En na de kering volgt de binding, want het karma voltrekt zich door de binding. En het binden is op uw pad. En het binden is door Mij gezegend. Want het binden is in intentie. Zoals u geboren wordt in het vlees zo wordt u geboren in de binding. En de twee in u zoekt de schepping. En de twee in u vindt schepping in Mijn leegte na uw kering. En in de schepping wordt u mens in binding. En het heil in uwen karma is in de binding. En in de binding schept u twee staat tot één. Zo staat de mens tot Mij.

En het Boek verhaalt u van de binding uwer vlees en de binding uwer ziel en de binding tot de passie en het vuur in twee en de binding tot Mij in de twee staat tot één. En Mijn Zegen rust in het Boek der Binding. Want alle leven is bezield in de binding en alle Licht in Mijn Beweging stroomt tot het duister door de binding uwer ziel in het duister.

Heil, gij gebondenen, en het Boek der Binding zal u tot voedsel zijn dat niet verteert noch ontlast maar opgaat tot het zijn aller dingen.

 

05-09-03

 

Sluit uwen ogen en breng uwen handen in een cirkel boven uwen hoofd. En u voelt de aantrekkingskracht van   Tor-dan-sur  , het Licht der Binding. Want na het aanvaarden volgt het leren. Het leren van het kind in scheiding tot het kind in binding. Want in elke intentie rust Mijn Beweging, Mijn Vrede en Mijn Barmhartigheid.

En de derde stap is het ingroeien. Het ingroeien van de ziel in het vlees. En het hart bloedt. En het hart van het kind bloedt in veertig weken het bloed voor de groei. En in veertig weken komt u tot het ingroeien. En in veertig weken ontwaakt het kind en ontketent de ziel. En de groei brengt de strijd en de groei brengt de tweestrijd tot de ingroei.

  Ton-dan-yas-kor  . Want de Beweging is in het uitplaatsen. Het uitplaatsen van uwen ziel. Want uit ketens wordt het kind in groei geboren en uit ketens wordt uwen ziel het Licht uwer vlees. En uwen ziel zal uwen vlees verlaten om te Lichten en uwen ziel zal wederkeren tot de ingroei in uwen vlees. En de tweestrijd is het laten en ontvangen. En de tweestrijd is het duister en het Lichten.

Want het vlees moet duisteren en bitteren tot de ingroei, tot het kind ontwaakt. En ontketent men niet zo zal uwen ziel niet uitplaatsen en zal u in uwen karma zeven levens bitteren. En het kind in u ziet zijn zuilen en het kind in u ziet zijn treden. Veertig dagen voor veertig zuilen van Mijn Tempel en zeven treden tot zuilen zeven tot de zeven poorten van Mijn Rijk. En in veertig dagen komt het kind tot ingroeien en in veertig dagen komt het kind tot tweestrijd tot uwen vlees en tot uwen ziel. En de veertig dagen brengt uwen uitgeplaatsten ziel tot ingroei. En de veertig dagen brengt u tot uwen karma in binding tot Mijn Beweging.  Ton-dan-yas-kor  . De wedergeboorte zonder sterving in het duister.

En al wat u bezield in het duister is gereed tot de tweestrijd. En al is gereed tot de ingroei. En al zal uittreden en inkomen na veertig weken en vastzetten in het Licht der Binding, uwen vlees en uwen ziel en uwen karma in de dimensies tot het duister en Mijn Beweging. 

En het Boek roept op tot al wat is beschreven. Zo neemt het tot u, het Woord van het boek der binding en cirkel uwen handen boven uwen hoofd en ervaar de kracht Mijner Beweging die Ik u in de ontketening uwer ziel laat toestromen.

  In-sum-dar  , zo Mijn Wil Geschiedde.