Recent Work

 • De Lange Reis

  In De Lange Reis naar het Zesde Zegel ontmoet ik het zielemeisje Irana en haar moeder. Zij zijn verdronken, en nemen mij mee in hun wereld van stervende zielen. Daar begint een reis naar de toekomst van de wereld, en het verleden en de toekomst van mijzelf, en mijn eigen ziel.

   

  Read more... De Lange Reis  
 • Wachten op de hel of waar is kleine misha

   

   

   

   

   

   

   

   

  Een reis naar het toen van Buchenwald, Auschwitz en Hitler. Zes jaar lijden, lijden van de ziel, de zielemensen, en de ontmoeting met mijzelf.

   

   

  Read more... Wachten op de hel of waar is kleine misha  

Het Boek van zij die ademen

Het Boek van zij die ademen

 

11-09-03

 

En zie het Licht in de rustplaats der Engelen. En de Engelen zij Lichten de rustplaats. En al wat om hen is, is in het roersel van de Wijdte in zuiverste. En al die zijn tot de rustplaats der Engelen zijn in het roersel van de Wijdte in zuiverste. En het Licht der Engelen straalt uit. En het Licht der Engelen straalt uit van de    Ton-bay-id-ro-kon   , en het roersel lost op en draagt Mijn Adem van Mijn Beweging uit de rustplaats der Engelen,  bar-soef-in-nach-pan  , tot al wat is gekomen tot de rustplaats. En al wat is gekomen draagt in Mijn Adem tot zij die ademen. En zij die ademen zijn tot het roersel van de Wijdte in zuiverste vorm. En zij die ademen zijn boven het karma en dienen. En zij dienen Mij in de Adem van Mijn Beweging. En zij dienen het duister met de Eser-ton-yal, het Wonder der Lichten. En al die bereikt de rustplaats der Engelen verlaat zijnen karma en gaat dienen Mij en gaat dienen de mens in het duister.

 

12-09-03

 

En zij die ademen zijn gezonden uit de rustplaats der Engelen. Profeten en wijzen treden tot het duister om het Werk te volbrengen en te Lichten tot al in het duister. Zij keren het duister tot het Licht en keren het Licht tot het duister.

En Mijn Adem waarde over de aarde en bezielde al materie die zich van den beginne had vastgezet. En de bezieling werd vast en bewaarde het Licht. En toen Salomon aantrad was er het teken van de derde maan. En na de   Ir-psy-och-dan  , na de derde zondvloed was er de Adem van Mijn Beweging. En de Barion viel ter aarde en ontnam al wat verkeerde in het duister het Licht. En de Tempel brandde. En de Tempel brandde zevenhonderd jaar in het oog van Nebukadnesar. En Salamon voer in het gouden schijnsel van de Ark ter Hemelen,   Bor-son-Tor-Lach  , en richtte zonder raking tot het duister. En Mijn Adem voer uit tot de derde sfeer en maakte ze tot dienaar in het duister. En al wat stijgt boven het karma ontvangt in de derde sfeer de zegen tot het oordeel. En de rustplaats der Engelen heert over de derde sfeer want zij is in het Heilige der Heilige des Tempels Salomons.

En de derde sfeer vangt aan in de vierde trede van het pad van de ziel. En de derde sfeer vangt aan in het eerste gloren van Mijn Licht als de mens de drie sferen van het duister doorlopen heeft. En in duisters oordeel valt de derde sfeer tot de vierde sfeer. En in Salomons oordeel valt de derde sfeer in het Werk der profeten, zij die zich in zuiverste vorm richten tot het duister, zij die ademen. En het Boek van zij die ademen richt in het Licht over het karma des mensen en brengt het Weten tot u door zij die ademen.

En de profeten gaan uit en mennen. En de profeten zijn talrijk als de zielen in zuiverste vorm. En het duister kiest. En het duister kiest zijn profeten want in het Licht van zij die ademen keert het duister zonder naam en zonder woord. En de mens kiest zijn profeten en ontvangt aldus het Woord. En het Woord keert het duister tot het Licht zonder naam en zonder woord van het duister.

En Mijn Adem waart over het duister door zij die ademen. En het roersel der Wijdte is in zij die Ademen. En het roersel raakt het vuur. En het roersel brengt de ziel tot het karma. En het roersel brengt de ziel tot de Tegenstroom. Zo zingt de Zalm het lied der Engelen en keert de mens door het lijden weer tot het Licht.

En de mens der gebondenen raakt tot de derde sfeer en raakt tot het roersel en raakt tot zij die ademen in één dag. En in één dag bouwde ik uw Tempel. En in één dag viel de Barion ter aarde en verwoestte door Nebukadnesar uwen Tempel.

En daar zijn zij die ademen in het Licht van het oordeel van Salomon en brengen u ter Tegenstroom. Want in u is het Licht en de liefde en de barmhartigheid van Mijn Beweging. En in u is de val en het vuur en de stroom tot het diepe duister. En zij die ademen zijn u tot strohalm en behoeden als het golvend riet in Mijn Adem u tot de val, tot de stroom uwes karmas tot de zeven levens bitteren, tot de zevenhonderd van al wat is duister in het Licht van Barion.