Recent Work

 • De Lange Reis

  In De Lange Reis naar het Zesde Zegel ontmoet ik het zielemeisje Irana en haar moeder. Zij zijn verdronken, en nemen mij mee in hun wereld van stervende zielen. Daar begint een reis naar de toekomst van de wereld, en het verleden en de toekomst van mijzelf, en mijn eigen ziel.

   

  Read more... De Lange Reis  
 • Wachten op de hel of waar is kleine misha

   

   

   

   

   

   

   

   

  Een reis naar het toen van Buchenwald, Auschwitz en Hitler. Zes jaar lijden, lijden van de ziel, de zielemensen, en de ontmoeting met mijzelf.

   

   

  Read more... Wachten op de hel of waar is kleine misha  

De spiegel der Dimensies

De spiegel der dimensies

 

03-10-03

 

En de mens voert zijn pad door het beeld, het beeld in kering.

En de mens in het Besef voert zijn pad door het beeld, het beeld zonder kering.

En zijne angsten zijn hem gegeven.

En zijne angsten zijn hem vergeven.

En het beeld van de mens is den spiegel tot hem.

En het beeld van de mens in het Besef is de spiegel der dimensies.

 

Gebroken spiegels. De spiegel der dimensies. Zo vreest de mens het beeld van gene zijde. En hij twijfelt. Want wat Licht is en duister vermag hij niet te onderscheiden.

En zij die ademen zijn ter rechterzijde en zij die absorberen zijn ter linkerzijde. En de spiegel keert zich in de vier muren van het duister. En de spiegel keert zich in de dimensie van het Licht. En wat niet gepoold is raakt niet wat is gepoold. En zij die absorberen staan tot de Barion. En de Barion is hun duisters licht. En het duisters licht absorbeert al wat is in de zeven angsten van de zeven machten van het duister. En zij absorbeert tot stroom en zij absorbeert den ziel zonder beeld en vermag stoppen tot Tegenstroom. En zij die ademen kennen de kracht Barion maar vrezen hem niet. Want Ik heb hun gegeven de macht tot kering der absorptie,

   Barion-nis-ton-yal-imis-kan-Tor   , want zij die ademen werken vanuit mijn liefde tot den mens en dragen aldus Mijn Lichten tot den ziel en naast den ziel en in den ziel.

   Barion-nis-dar-pogol   , en zij die absorberen staan tot den mens in poling en buiten de vier muren van het duister en binnen de vier muren van het duister.

En het schild behoed den mens, en de zeven pantsers behoeden den ziel tot de Barion. En in de kering schouwt de Barion tot den ziel en is in wacht tot den ketening. Want de ketening is zijn macht en zijn zijn in de vier muren van het duister. En de ziel in ketening vreest de Barion want het schild is hem ontvallen ter kering. En de ontketening volgt den kering in het Licht van zij die ademen. En de ontketening volgt niet ter kering van zij die absorberen. En de mens schouwt ter spiegel en bangt tot den Barion. En de mens schouwt ter spiegel en sterkt tot den Tor, tot den dragers van het Licht van den rustplaats der Engelen.

En daar zijn de meesters van den spiegel der dimensies en zij richten ter Licht Salomon’s. En ontvalt u den kracht der Leeuw van Juda in het Licht Salomon’s zo zult u zijn naast den meesters der spiegel en aanvaarden in uwen karma het lot der spiegeling over al wat is bezield tot het duister in het Licht van zij die ademen, in het Licht van Salomon’s zwaard tot scheiding.

Zo zal Ik u verhalen van de spiegel der dimensies opdat u leert onderscheiden van dat wat spiegelt tot u in poling en dat wat spiegelt tot u zonder poling, door de meesters van de spiegel der dimensies.

 

06-10-03

 

En in het beeld van de mens in het Besef zijn er de spiegels. En de mens die is in binding tot zijnen ziel weet te onderscheiden de spiegel ter linkerzijde en de spiegel ter rechterzijde. En de spiegels zijn zonder kering dan de poling en de niet-poling. En de mens in het Besef bangt. Want hem is gegeven het beeld van zij die ademen en hem is gegeven het beeld van zij die absorberen.    Kan-dar-imis-Barion    en de ruiters van de machten in poling snellen het pad uwer karma, hologig, zuigen zij tot den stroom, en de Kan voert u tot het duister en de Kan voert u in het duister zonder Licht. En de mens in het Besef vreest de zuiging want zij ligt op het pad ter Tegenstroom. En het duister volgt het Licht. En het pad der zielen is ter linkerzijde omgeven door duister. En breekt het schild zo zuigt het duister ter linkerzijde. En de spiegels staan tot elkaar in beweging en raken niet dan door de ziel des mensen. En de ziel poolt zich in de wedergeboort en plaatst zich aldus tot de poling door het vlees en tot de niet-poling in de twee staat tot één, want zij bewaart het Licht.

En de mens bangt. En de mens bangt en bidt tot Mijn Heerlijkheid. En de bede leidt hem in het middenpad van zijn karma, want in het middenpad rust de Leeuw van Juda door het bloedend hart.

En de mens in het Besef wordt verzocht door gene zijde en de mens wordt verzocht tot het beeld der spiegels zonder kering, tot de spiegel der dimensies. En de spiegels staan tot elkaar want in elke kracht rust de Tegenkracht en in elke stroom rust de Tegenstroom. En zij die ademen rusten ter Tegenstroom en zij die absorberen rusten ter stroom. En zij staan tot elkaar en schouwen en zij staan tot elkaar in zuiging en blazing. Zoals Mijn Adem blaast, zo zuigt de Barion, zoals de wind haar tegenspel roept in de Lucht. En Licht en tegenlicht staan niet tot elkaar maar spiegelen in het beeld tot den mens en Lichten tot hem.

En de mens gaat in bede want hij vermag niet te onderscheiden. En de Leeuw van Juda rust in het bloedend hart ter bede. En de mens sterkt zich in het middenpad ter bede en richt zijn blik tot de Salomon door het Licht van zij die ademen. En de Salomon kent het ware oordeel door het licht der scheiding, het Licht dat vanuit Mijn rijk uitstraalt tot de neser, de rustplaats der Engelen. En onder de neser zetelt de Salomon en brengt het oordeel tot scheiding door zij die ademen. En door de bede komt de mens tot het oordeel en machtigt zich het Weten tot de spiegel door de meesters van de spiegel der dimensies. En de meesters spreken in Mijn Licht het oordeel Salomon’s tot den mens. En de meesters der spiegel zijn tot de mens door de bede.

En u zult komen in het Weten van de meesters der spiegel door het Boek van de spiegel der dimensies. Zo zal Ik u brengen door het Boek tot het middenpad uwer karma in het Besef van het beeld der spiegels zonder kering en ter scheiding door Salomon’s zwaard de spiegels ter linker- en rechterzijde.