Recent Work

 • De Lange Reis

  In De Lange Reis naar het Zesde Zegel ontmoet ik het zielemeisje Irana en haar moeder. Zij zijn verdronken, en nemen mij mee in hun wereld van stervende zielen. Daar begint een reis naar de toekomst van de wereld, en het verleden en de toekomst van mijzelf, en mijn eigen ziel.

   

  Read more... De Lange Reis  
 • Wachten op de hel of waar is kleine misha

   

   

   

   

   

   

   

   

  Een reis naar het toen van Buchenwald, Auschwitz en Hitler. Zes jaar lijden, lijden van de ziel, de zielemensen, en de ontmoeting met mijzelf.

   

   

  Read more... Wachten op de hel of waar is kleine misha  

Het Boek der niet-raakbaren

Het Boek der niet-raakbaren

 

061103

 

En in den beginne was er de aarde. En de aarde was bezield. En in de aarde rustte Mijn Beweging in poelen des Lichts. En boven de aarde rustte Mijn Beweging en verlichtte de mens. En in het Echos van Sar, de tijd van poling ter ruste tot niet-poling, waren er vijf gebieders, Chan, Sar-dis, Bin-Echer-val, Dar-Yan-Sar en Barion. En de vijf gebieders regeerden de vijf volkeren ter aarde. En de vijf volkeren waren in poling ter ruste tot niet-poling. En de vijf volkeren leefden in bezieling tot Mijn Beweging. En het Licht was hen nader. En zij zongen tot de neser want zij waren in ruste tot niet-poling, tot het roersel der Wijdte in zuiverste.

En uit de gebieders kwamen de vijf machten tot de aarde. En de vijf machten deelden tot de vijf volkeren. En de macht vijf behoorde tot het vijfde volk, het volk Barion. En het volk Barion beheerste de macht van het Lam Gods, de macht van het afleggen. De macht die behoort tot het pantser Nabor, het vijfde pantser dat de ziel ketent aan het duister. En het volk Barion regeerde over de ruste ter aarde en regeerde tot de neser. En de gebieder van het vijfde volk was in raking tot de neser. En de gebieder was in poling en in ruste tot de neser.

En het geschiedde dat de gebieder opsteeg tot de neser en zich raakte tot den niet-poling. En het geschiedde in Mijn Weerwil en het was niet in intentie tot Mijn Beweging. En buiten de intentie wankelde de gebieder en viel ter aarde. En ter aarde nam de gebieder in zijn val het Licht van niet-poling. En het Licht van niet-poling beroerde de aarde en werd vast en absorbeerde in de poling. En de poelen des Lichts werden vast en absorbeerden. En de aarde werd duister.

En de vijf volkeren bangden want zij raakten ter duister. En de vier gebieders stegen ter hemel want zij raakten den neser en waren niet in raking tot het duister. En de vier gebieders plaatsten zich ter hemel als de vier wachters der vier muren tot het duister. En de vier wachters wachtten zich tegen het vijfde volk en ontnamen het vijfde volk de vijfde macht en ontnamen elk van de vier andere volkeren hun macht. En de volkeren leefden zonder macht. En de volkeren leefden in de vijf angsten tot het duister.

En het volk Barion zette zich vast ter duister,  en werd geabsorbeerd. En de Barion weende want hij verloor zijn volk. En de Barion zag de vier volkeren, en plaatste zich tot de vijf angsten van de vier volkeren, want hij was buiten de intentie en hij was buiten het Licht. En de vijf angsten plaatsten de volkeren in vier muren, de vier muren van het duister en plaatste de volkeren in het karma van poling tot het duister. En nadien regeerde de Barion zevenhonderd jaar tot de derde maan. En in de derde maan van Sar-nas kwam de mens tot het  ipis-imis-Chan  , de draad des Lichts des duisters. En de mens ontwaakte en de mens kwam tot de Salomon tot het Besef des karma’s en keerde. En zo Ik u vertelle van het toen der dingen zo zal Ik u vertellen van de niet-absorptie van het Licht ter niet-poling door de intentie uwer karma. En zo zal Ik u vertellen van het zijn van de niet-raakbare in de intentie uwer karma, in de poling uwer ziel ter duister, door het Boek der niet-raakbaren, amen.

 

17-11-03

 

Hosanna, de mens is ziende geworden door het oog des meesters. En hij beziet de dubbeling in al wat is. En hij beziet de vijf angsten van het duister en hij beziet de vier muren van het duister en hij wordt niet-raakbaar. Want in het Hoge Weten is men niet-raakbaar tot de vier angsten en tot de Barion in de vijfde angst van de vijfde macht. En de ziel is tot hem in ruste en Licht de mens. En in de mens voert de puls van Mijn Beweging. En de mens pulst in zijn leven en Licht. En de puls staat in raking tot de eeuwigheid der Wijdte en de puls staat in raking tot de tijd des karma’s ter duister. En de puls legt zich in ieder karma tot vermeerdering. En de vermeerdering legt zich tot de intentie des mensen. En in de intentie is de kering der ziel tot Mijn Licht en is de wedergeboort des mensen tot het Licht. En de puls breekt door het schild en raakt den mens. En de puls raakt tot het bloedend hart der mens. En de puls staat tot de zeven van de zevenmaal kering der ziel in zijn karma. En de puls vermeerdert en komt tot leven in het vlees en raakt. En de puls stramient het leven des mensen en stramient aldus het karma. En de mens zuivert door de puls wat zuiver is en laat onverlet wat onzuiver is want de mens is in zijn karma. En de puls is niet tot de onzuivering des vlezes. En de mens leert door zijn vervuiling en stramient door den puls. En het leven is in groei door de vermeerdering der puls en het leven is in lering door den niet-puls. En de groei der mens verzet de lering en de lering mindert en de groei meerdert. En de puls meerdert door de groei. En de puls mindert door de lering. En het karma groeit en aldus vermeerdert den puls door het stijgen des karma’s. En de mens keert weer tot het karma door den geboort. En na den geboort vormt den mens door den materie. En de mens wordt raakbaar tot al in het duister zonder beeld. En de mens die stijgt komt in ruste tot het raakbare en niet-raakbare. En de mens wordt niet-raakbaar.

En zie, de mens wordt niet-raakbaar en plaatst zich tot zij die ademen. En in de puls tot niet-raakbaar is gegeven den verlossing van het karma en de uitplaatsing van den ziel boven de vier muren en de vijf angsten van het duister.

Zo schrijven Mijn Regels tot u door het Boek der niet-raakbaren.