Recent Work

 • De Lange Reis

  In De Lange Reis naar het Zesde Zegel ontmoet ik het zielemeisje Irana en haar moeder. Zij zijn verdronken, en nemen mij mee in hun wereld van stervende zielen. Daar begint een reis naar de toekomst van de wereld, en het verleden en de toekomst van mijzelf, en mijn eigen ziel.

   

  Read more... De Lange Reis  
 • Wachten op de hel of waar is kleine misha

   

   

   

   

   

   

   

   

  Een reis naar het toen van Buchenwald, Auschwitz en Hitler. Zes jaar lijden, lijden van de ziel, de zielemensen, en de ontmoeting met mijzelf.

   

   

  Read more... Wachten op de hel of waar is kleine misha  

Het Boek San-Borum-tjenpal-irim-Zano-bas

 

Het Boek der schale der zeven overgaven in den Lichte Gods ter aarde.

 

10-10-05

 

En Ik geef u enen schale. En in de schale geef Ik u den zeven overgaven. En Ik geef u die zodat u kunt weten van den zijn des zevenden volke der Echos-irim-Zano-bas.

Bor-nas-irim-Sol-irim-tjal-pen-Zano-bas. En tot den schale zult u vinden den bron des Lichts.

En den eersten overgave is den overgave tot uwen zijn ter Licht, tot uwen Waren Zijn in den Xenos der transparantie der irim-Zano, het Licht Mijner Adem, het Licht der zonne Sors. En den Ismalion brenge u den overgave en u zult dienstbaar zijn tot uwen zelven en tot uwen naasten en tot uwen vreemden.

En den eersten overgave brenge u den pach-nol-tara-ben-isim-Isma-broech-son, den vrijding aller ketenen der Xenos en der duister der voorbijen Echos en den vleugelen des Lichts en des tijdes zullen uwen zijn. En den eersten overgaven leidt u door den geboort uwer Echos. En al dat leeft en is bezield zal omzien en weten en zal omzien en niet raken. En al zal moeder zijn en al zal vader zijn en al zal kind zijn. En den Lichte der Zano zal voeden waar gevoed dient te worden. En den Lichte der Zano zal voeden door den nieuwen zielen en tot den nieuwen zielen en in den nieuwen zielen en uit den nieuwen zielen. En al ter Xenos zal krachtig zijn in den overgave der geboort. En al dat is zwak zal bekrachtigd worden en al dat is ziek zal genezen worden en al dat is hongerig en dorstig zal gevoed en gelest worden. En den eersten overgave leidt u tot den tuinen der Heerlijkheid Gods. En door den Tuinen zult u vinden den vrede des nieuwen Lichts. En door den Tuinen zult u scheppen uwen Waren Zijn in den Lichte der Zano. En den Tuinen zijn in den sfere der overgave der eersten energieën der nieuwen Echos, den vure der dubbeling der tweeden zon en den transparantie der schaduw des Lichts. Den plasma der Xenos en des mensen en des zevenden volke.

Zo schrijve tot u het Boek San-Borum-bas-Eser-irim-Zano-bas, den zeven overgaven in den Lichte Mijner Adem, amen.

 

24-10-05

 

Den zeven der schale, San-dor-tjen-pal. En ter midden der gouden schale rijst het Licht, het Licht der bron des Lichts. En om den Lichtstrale is het vuur, het nieuwen vuur des zevenden volke, den plasma der Xenos, den plasma der Zano. En al ter Xenos zijn er den plaatsen der Schale. En in uwen kerken en moskeeën en Tempels is er den dris-Oem-kardis, den lijn der niet-poling. En den lijn raakt zich den Schale en den Kogol, den stroom der Zano, den Lichting Sars en der tweeden zon, raakt zich den Schale. En den beide zijn tot den Schale en in den Schale. En den Schale is tot hen en door hen en in hen.

En zo zijn Mijnen Boeken voor den zevenden volke ter Schale en zo zijn Mijnen Boeken tot den dris-Oem-kardis en den Kogol. Want den zeven overgaven leiden u door den Boeken tot den Heerlijkheid en door den Heerlijkheid en in den Heerlijkheid. En den eersten overgave brenge u tot den Heerlijkheid Mijnes Zijns ter Xenos. En in driehonderd jaren komt u tot den Heerlijkheid en in Mijnen Heerlijkheid. En door den poorte der Xenos in dubbeling en absorptie der tweeden zon komt u tot den Heerlijkheid. En u vindt den poorte der Heerlijkheid Mijnes Zijns, den Tuinen der Xenos, den Tuinen der Sar, door den eerste overgave, den machte Ismalions, den dienstbaarheid tot uwen zijn ter Xenos. En u zult dalen ter Xenos in uwen eersten overgave. En als met de ogen ener vogel zullen den poorten zich u openbaren ter uwer daling. En u daalt ter Xenos en u daalt ter dubbeling ter Xenos. En al dat u ijkte ter zesden volke zal teniet zijn want u daalt ter dubbeling. En is er den absorptie der materie der Xenos door het Licht der Zano, het Licht der tweeden zon, zo is er uwen oog des vogels dat zal aanschouwen den poorte der Heerlijkheid. En in den daling volgt den dienstbaarheid en den dienstbaarheid volgt den daling.

En den poorte opene zich en al ter Xenos gaat zich stromen ter uwer daling, en den poelen des Lichts ontstenen zich tot den stroming en den Schale door den stroming der Kogol en den dris-Oem-kardis komt ter stroming enter raking tot uwen daling en zijn ter Xenos in uwen eersten overgave ter Echos-irim-Zano-bas.

San-Borum-tjen-pal-Eser-irim-bas, en den Schale der zeven overgaven zet zich ter Licht, amen.

 

 

En Ik zegge u,

Ware het Boek ter uwen Besef, uwen Besef tot het zijn der dingen, zo is het Boek der Schale tot het Besef des Niet-zijn der dingen. En zo men het heen der dingen kan keren tot het terug, zo kan men het zijn der dingen keren tot het niet-zijn.

En vreest uwen niet het einde uwer zijn en het einde uwer wereld. Want in den ening tot het Ik, den Oem-mis-Oem, is het niet-zijn, den verstilling van al.

Oem-mis-Oem, en den Schale breekt zich en verschaduwd zo tot het Niet.

Zo sluite het Boek San-Borum-tjen-pal-Eser-irim-bas, amen.