Recent Work

 • De Lange Reis

  In De Lange Reis naar het Zesde Zegel ontmoet ik het zielemeisje Irana en haar moeder. Zij zijn verdronken, en nemen mij mee in hun wereld van stervende zielen. Daar begint een reis naar de toekomst van de wereld, en het verleden en de toekomst van mijzelf, en mijn eigen ziel.

   

  Read more... De Lange Reis  
 • Wachten op de hel of waar is kleine misha

   

   

   

   

   

   

   

   

  Een reis naar het toen van Buchenwald, Auschwitz en Hitler. Zes jaar lijden, lijden van de ziel, de zielemensen, en de ontmoeting met mijzelf.

   

   

  Read more... Wachten op de hel of waar is kleine misha  
Bandira - The Tide of Change

welkom

Welkom

De naam Bandira

Bandira betekend letterlijk: vaandel. De vaandels zullen geheven worden. Het volk staat op. Maar het ontsbreekt aan steun, steun van de bezieling, de Arat, de heilige adem van het volk, die nodig is om de Zano te raken, de Adem Gods.

Bandira, the tide of change. De Bandira loopt van 2004 tot 2018, een periode van tweemaal zeven jaar, zeven jaren duisternis en zeven jaren Licht. Zeven jaren duisternis staan voor zevenduizend jaren duisternis, het toen van onze wereld. Zeven jaren Licht staan voor zevenduizend jaren Licht, het straks van onze wereld. De Bandira is een periode van omwenteling van een oude naar een nieuwe wereld. In mijn boeken heet de periode ook Trilim-Bas, de sterving, vruchting en geboorte van het volk. Een periode van verdunning, van de waarden, de wetten, de regels.

Wat geregeld was wordt ont-regeld. Wat geweten was, is niet meer geweten. Wat vol van waarde was wordt loos van waarde.

Een periode van zevenduizend jaar, de wereld van ons volk, het zesde volk, het volk van de wonderen en het Woord, het volk der Doeme, de wereld van scheidng van stof en fijnstof, Licht en duister, God en mens, man en vrouw.

Parnaval, de reiziger

Opgetekend door de Parnaval, reiziger van de blauwe planeet, de planeet die duistert in het straks en Licht in het toen. Opgetekend in Bandira, Het Boek, en in de boeken voor het zesde en het zevende volk.

De website

Al wat ik weet, denk te weten, al wat ik kan, denk te kunnen, al wat ik mij tot beeld maak, denk te verbeelden, komt in deze website terug.

Laaft u aan al, spiegelt u aan al dat u denkt te kunnen herkennen,

gegroet.

 

 

LEES HIER: Bandira Het Boek over de komende verandering in de wereld

 

 

Bandira Het Boek

De Pollen, 15-09-02

Wij komen gedrieën, Apostelen, wij brengen de profetieën:

"Jullie staan aan de rand van de groene wereld."

"leg zeven geneugten af, kijk met zeven ogen".

De pollen, 06-10-02

"De dageraad komt, het oude verdwijnt."

"Dag leeuwerik, jouw kinderen zullen opgroeien in een nieuwe wereld van liefde en Licht."

Oosterbeek, Kerk aan de Rijn, Ede, thuis, 11-10-02

De cirkel met de mens. Als de oude cirkel gesloten is stapt de mens over op de nieuwe cirkel, de fase is voltooid. Net zoals de individuele ziel zich ontwikkelt tot een hoger niveau, doet ook de mensheid dat.

In de overgangsfase komen er manifestaties van alle veranderingen in de gedane fase, zowel positief als negatief komen zij in korte maar hevige vorm terug.

De overgangsfase heet: Bandira

Er zullen nieuwe meesters op aarde komen die de nieuwe fase gaan begeleiden. Deze worden nu geboren. Zij kunnen pas aan het eind van de overgang naar buiten treden anders worden zij niet begrepen. Wel beginnen zij direct met hun werk, omdat zij niet gebonden zijn aan een menselijk leerproces.

De Pollen, 13-10-02

Uit de hemel vallen pakjes die gemaakt zijn van tropische bladeren. Elk pakje bevat de liefde voor 1 ziel. De pakjes zullen door de nieuwe Lichtmensen uitgedeeld worden.

Er zullen twee soorten Lichtmensen zijn: de migranten, die in de oude wereld geboren zijn en transformeren en de lichtmensen die in de overgang naar de nieuwe wereld geboren worden. Na hun geboorte zullen zij, als de tijd daar is, liefdespakjes gaan uitdelen.

Zo zal de nieuwe liefde de oude wereld transformeren tot de groene wereld.

Zij zal doordringen in elke machtslaag, politiek, kerk en economie.

Er zullen fondsen opgericht gaan worden om de mensen een gelijk economisch bestaan te geven en de economische structuur te veranderen.

De migranten hebben verschillende taken, boodschapper, Lichtverspreider, uitdeler, gids.

De Lichtmensen die nu geboren worden zullen uitdelers zijn die als eerste hun ouders zullen helpen.

Voor de oude mensen van nu is een speciale taak weggelegd. Zij komen na hun dood direct terug als Lichtmensen. Als getuige van de oude wereld geven zij inzicht aan de nieuwe lichtmensen en meesters.

In de groene wereld zullen de mensen zich met hun zielen gaan verbinden. Zo ontstaan nieuwe structuren (grootfamilies) die de belangrijkste kracht zullen zijn in de groene wereld.

De mensen van de oude wereld raakten het directe contact met hun ziel kwijt in de kinderjaren. De Lichtmensen behouden de eenheid tussen lichaam, geest en ziel veel meer en hebben zo ook toegang tot de Goddelijke liefde en het Licht.

De gereïncarneerde oude mensen zullen toegang hebben tot de ervaringen van hun vorige incarnatie. Dit zal een van de eerste tekenen zijn die door de oude mensen herkend zal worden en via televisie etc. bekend zal worden.

De Tweede Wereldoorlog was een periode van oprechtheid. Omdat de mensen de oprechtheid niet gebruikt hebben om de mensheid te helpen (armoede, onrecht), is deze kracht verloren gegaan.

De Pollen, 20-10-02

Door een goudkleurige cirkel verschijnt een landschap. er is een stad, met tussen de huizen een fabriek. De huizen en de fabriek zijn donker. Uit de schoorsteen van de fabriek komt witte rook. In en om de stad is er veel groen, met mooie bloemen, roze en blauw.

Industrie en natuur zullen in de toekomst in harmonie samengaan.

Maar eerst komt er een grote storm. Het zal donker worden, het verkeer zal ontregeld worden en er komt veel regen. De mensen zullen zich terugtrekken in hun huizen en heel lang licht laten branden. Ze zullen wel kunnen gaan werken. De mensen in huis zullen bang worden en om hulp gaan vragen. Er zullen mensen komen om hen te helpen in hun huis. En als zij geholpen zijn zullen zij anderen gaan helpen. Er zal dan licht in de huizen en de zielen van de mensen komen. En zij zullen mensen in hun huis ontvangen en het zal gezellig zijn.

De leidinggevenden in de fabrieken zullen zich onder de werkers stellen en hun dienstbaar zijn. De producten die gemaakt worden zullen nuttig zijn. Er zal alleen winst gemaakt worden voor vernieuwing. De producten zullen voor iedereen gelijkelijk beschikbaar zijn naar draagkracht. De prijs wordt voor iedereen inzichtelijk in delen vervat.

De Pollen, 03-11-02

Het water, het water zal in tegengestelde richting gaan stromen. Niet omlaag maar omhoog. De vissen komen op het droge. De vissen komen tot in Ede.

Het water zal zuiver worden. De vervuiling zal zich door de atmosfeer naar de polen verplaatsen en zich via draaikolken op de polen vastzetten. De storm is er om de wereld te zuiveren en te bezielen.

De zon zal wit gaan schijnen.

Het groen zal groener zijn, alle kleuren zullen helderder zijn.

De lucht al zo zuiver zijn dat machines veel zuiniger worden.

In elk huis zal een gastkamer ingericht worden (altaar en bed).

De Lichtmensen zullen met mandjes met bloemen langs de huizen gaan. Zij zullen in het huis een bosje bloemen voor de ziel geven. De zielen zullen Licht worden en de huizen zullen Licht worden.

De Pollen, 17-11-02

De wereld die komt is de zevende wereld. De wereld van het Goddelijke Licht. Het is niet de laatste wereld.

De vrouwen zullen de wereld erven (want zij zijn beter toegerust).

Reis naar het oosten. Daar zal je zien wat er gaat gebeuren, zodat je voorbereid bent (het water van de Gletschers). Je zult ook het Licht van de zevende wereld zien.

De Pollen, 24-11-02

Het groene Licht, het is het Licht van de vergiffenis. De mens is door zijn aardse bestaan gedwongen tot negatieve daden. De negatieve energie zet zich vast in zijn karma. Het blokkeert de stroming van Licht naar duister. Zo verliest hij het contact met het Licht en de liefde van God. Christus is voor onze zonden gestorven. Christus heeft vergiffenis gebracht. Onze negatieve daden kunnen in dit leven vergeven worden. Door te vergeven zet de negativiteit zich niet vast in ons karma maar kan wegstromen. De ziel blijft dan het Licht en de liefde ontvangen. De beker van vergiffenis uit het huis van God. Hij zal op aarde komen en gebruikt worden.

Het groene Licht is het Licht van de aura van de mens. De aura’s zullen gaan stralen in alle kleuren omdat de zielen gaan stromen. De mensen zullen het groene Licht van de aura’s gaan samenvoegen.

De mensen zullen samenkomen in een ruimte. Bij het betreden zullen zij hun hoofd afzetten. Zij zullen spreken als mens zonder hoofd. Het geluid zal niet gehoord worden. Zij zullen luisteren naar de ziel. De Aura’s zullen het werk doen. Het groene licht zal in het centrum staan. Het groene licht is de vergeving die de mensen zal genezen en zuiveren van de negatieve energieën in het karma.

Als de mens de ander in de ogen kijkt, hij zal hem niet doden.

Als de mens het dier in de ogen kijkt, het dier zal hem vergeven.

De dieren zullen op een hoger niveau gaan samenleven en communiceren met de mensen. Zij bezitten grote kennis over het aardse gevoel.

De mensen zullen voor hun aardse daden direct vergeving ontvangen van hun medemens.

Zwarte stenen xullen altaar zijn, want zij laten het Licht stromen naar het duistere aardse waardoor het Licht ontvangen kan worden.

De Pollen, 01-12-2002

Over de aarde lopen gouden energielijnen. Deze zullen gebruikt gaan worden.

. De lijnen lopen als aderen in een lichaam. Op de lijnen zullen ronde gebouwen gemaakt worden waar de mensen elkaar zullen ontmoeten, verbroederen, informatie uitwisselen, elkaar sturen naar waar hulp nodig is.

Er zullen veel volksbewegingen komen.

De informatica gaat het goed doen. Het zal de mensen gaan voeden met energie.

Er zal een nieuwe ster aan het firnament komen. De ster heet Eseon. Eseon reist door het universum. Eseon zendt energie die de trillingen op de aarde harmoniseert. hierdoor zullen tijd en licht vertragen waardoor er rust en vrede komt. Maar de tijd zal niet tot stilstand komen want die is boven de rand, in de wijdte. Er komt een ander begrip en volgorde van ochtend en avond, dag en nacht.

Er zal een oude man komen die veel aanzien verwerft. Hij brengt wijsheid en liefde.

Het water dat komt is blauw en zal overspoelen.

De elektriciteit zal drie dagen uitvallen. Dit zal de mensen bezinning geven. De mensen zullen het regenwater weer gaan drinken want het wordt zuiver en genezend.

Ik kom van Eseon, want Eseon is het Licht. In duisternis keren wij weder. Het Licht is in ons, maar ingekeerd in het aardse. Tot wij ons pad herkennen en ons optrekken tot het Licht. Zo zal in ieder karma de wijsheid groeien. Wees niet bevreesd, want het duister is er voor u. zo kan men leren te onderscheiden en te ontvangen.

Eseon komt in het duister uit de wijdte. De verbinding is er voor de zevende wereld, het Licht van God. Eseon is altijd op tijd. Met liefde gebonden. Het is iets, het is niets. Materie en geen materie komt het uit de oorsprong van alle dingen. Dat wat wij niet zien maar in ons dragen. De 21ste dag.

Hij doet ook de polen keren. Hij komt als klok, bim, bam.

Oosterbeek, 06-12-2002

Ga in zeven sferen en brengt een in het Licht naar het duister van de nieuwe wereld. Want het duister zal keren in de groene energie. Tot in alle eeuwigheid, God zal zegenen de loop der dingen die vanaf heden op aarde komen.

Het goud in de hemel zal zich tonen onder de zon op een duimbreed van de ronde rand.

Zie in verbeelding kinderen Gods en u zult weten wat er komen gaat. Amen.

Twee ruiters in de nacht brengen het zicht op Eseon. Opgewekt zullen zij uw blijdschap van het herkennen waarnemen.

Eén spreekt er en een zwijgt. Roept hen aan met:

"Ook ik ben in U", en zij zullen goedvinden.

Oosterbeek, 08-12-2002

Eseon komt op 21 oktober 2004.

Na het water zal een witte wind alles schoon- en droogblazen. Hij brengt het nieuwe licht.

Er komt een lange rouwstoet van zwarte auto’s. De mensen staan langs de kant. Met de persoon die begraven wordt sterft de eerste norm (beeld, opvatting, cultuur) van de oude wereld. Hij staat symbool voor het ik, de drukte, de haast.

"Ervaar de kracht", zegt Jonathan "want er komen eerstgeborenen die zullen heersen over de wereld".

Saulus:"Het is ik die spreek","de ruiters zijn op de paarden van God. Uriël spreekt met de bliksem, slaat met het Woord van God. Daar waar ik sla is de Geest".

Eseon komt na de zomer die het goud laat zien.

Wat groen is wordt groener, wat dor is wordt dorrer, wat rood is wordt roder, wat nat is wordt natter, wat blauw is wordt blauwer, wat warm is wordt warmer.

De mensen worden voorbereid op Eseon. Voor de stormen worden ze liefdevoller, in de Geest van God.

De Pollen, 15-12-2002

De aarde zal opensplijten, want zij is bezwaard.

En er zal nieuwe aarde komen.

De hemel zal opensplijten, want zij is bezwaard.

En er zal een nieuwe hemel komen.

Het water zal opensplijten, want zij is bezwaard.

En er zal nieuw water komen.

In de winter van het jaar 2003 zullen de bomen groen worden want zij hebben geen weet meer van de tijd.

Er zal 1 grote bliksem zijn en de tijd zal 1 seconde stil blijven staan.

De zon zal een gouden band laten zien en de mensen zullen verwonderd vragen:

"Wat is dat voor vreemd Licht in de hemel?"

de profeten zullen zich verenigen tot één stroom. De stroom zal sterker zijn dan alle koningen, generaals en pausen van de wereld.

Als Gods energie in het duister wordt gebracht, wordt de energie negatief.

Het blijft Gods energie maar de mens maakt er dan verkeerd gebruik van.

Christus is in de mens gekomen voor de vergiffenis. Elke mens is kind van God. Elke profeet heeft zijn eigen taak.

De trillingen van Eseon zijn nu al op de wereld, zij beïnvloeden reeds.

Het menselijk lichaam zal veranderen, zich aanpassen aan de nieuwe trillingen. De cyclus van de vrouw zal veranderen. Er zullen heel veel kinderen geboren gaan worden. Er zullen ook veel kinderen sterven.

Aids zal verdwijnen. Er zullen geen nieuwe ziektes komen omdat de trillingen in de wereld zullen veranderen.

Aan de hemel verschijnt een donker houten schip. Het is de Ark. Uit de Ark komt een pakket. Er zit een soort wit stof gelijkend voedsel in, ook dingen met pasteltinten. De inhoud is voor opname in de buik. Er komen meer pakketjes die op de schouders gedragen kunnen worden. Zij zijn voor andere zielen (voor mij: 2 Lichtzielen).

De Pollen 22-12-2002

In de hemel verschijnt weer de Ark. Achter aan het schip hangen aan beide zijden grote netten, groen met grote mazen. Het schip vaart boven de wereld, de netten gaan over de aarde. De netten woelen de aarde om en zullen de wereld zuiveren.

De netten zullen de graven van de zes volkeren openbreken en de zes volkeren zullen herrijzen. Zij zullen hun lijden en hun zes kruizen afleggen en afleggen al wat zij dragen uit hun wereld, al dan de wijsheid die zij brengen voor de zevende wereld in het Licht van God. En zij zullen met hun wijsheid dienstbaar zijn aan de zevende wereld.

Het water zal de aarde zuiveren. En de aarde zal splijten en de bergen zullen splijten.

En het Boek zou splijten als Ik niet in het Boek was. Maar het Boek zal zich openen en de bladeren zullen zich verspreiden onder de mensen. En de mensen zullen hun bladeren openen in hun hart. En zij zullen de wijsheid kennen in het Licht van God, in Mijn Naam.

De Pollen, 24-12-2002

Voor de grote veranderingen bij de overgang naar de zevende wereld komt eerst de liefde in de mensen. Deze kracht zal hen beschermen tegen het lijden dat komt in de overgang.

Er komen oorlogen, ook in Afrika. Er vallen doden en gewonden maar er zal ook veel genezing zijn en vijanden zullen erbarmen tonen want zij weten dat het niet goed is. Er zal veel meer aandacht zijn voor zieken en gewonden. Er komen veel ziekenhuizen in de (oorlogs)gebieden en veel verpleging.

Het apparaat is niet beïnvloedbaar, het is op zichzelf. Het is als een boom. Hij haalt het zonlicht weg van de mensen, hij haalt het water weg en het voedsel. Maar de mensen zullen het water en het voedsel aan hem onttrekken met hun liefde. En het apparaat zal sterven. Maar voor het sterft zal het eenmaal vrucht dragen. En de vruchten zullen op de gezuiverde aarde komen en opgroeien tot nieuwe apparaten. De apparaten zullen dienstbaar zijn aan de mensen want zij zullen vanuit hun liefde gebruikt worden.

De apparaten komen niet langs de gouden lijnen want zij zijn voor het duister. Zij komen in middenafstanden tot de gouden lijnen.

De pollen, 29-12-2002

Als de bergen zwart zijn, zal het ten einde zijn.

Tel tot één, tel tot veertien. Het zal beginnen over een jaar en eindigen over 14 jaar.

De Bandira,

De eerste fase is het duister, de aarde zal wentelen.

De tweede fase is de rand, velen zullen opstaan.

De derde fase is de wijdte, Ik zal tot u komen.

De zwarte stenen, zo kom Ik tot de mensen. De gouden regels herstellen het verbond. De gouden lijnen worden zichtbaar. De mensen zullen er wonen (thuis zijn).

Uw angsten zijn de angsten van straks. Uw liefde is de liefde van straks. Uw hoop is de hoop van straks. Uw angsten, liefde en hoop zullen straks in de mensen komen.

U hoort het water klotsen, u ziet het water hoog. En toch is het niet beangstigend, het voelt vertrouwt.

De scholen, de scholen zullen in liefde gaan want de leerlingen zijn bewust. Uw bewustzijn zal hun bewustzijn worden.

En als de zon de aarde droogt zullen de schepen vlaggen en de mensen lachten en blij zijn.

De Pollen, 02-01-2003

Er komt gouden regen. Er komen in 2003 veel regenbogen als teken dat God het verbond met de mensen herstelt.

Koop een kompas want de kracht van Eseon zal zich in het kompas manifesteren.

De oude mensen zijn zich al aan het voorbereiden voor hun taak in de nieuwe wereld als zij terugkomen als getuigen.

De kinderen wachten op de grote veranderingen en worden daarom vaak niet begrepen.

De Pollen, 05-01-2003

Eseon heeft reeds invloed op de aarde. De trillingen geven een gewijzigde ritmiek op de aarde. Het ritme van eb en vloed, dag en nacht, zon en maan, zomer en winter wordt hierdoor beïnvloed.

De mensen worden beïnvloed in hun hartritme en bij zwangerschap. Er zullen veel mensen doodgaan aan hartinfarcten en er zullen veel miskramen zijn. De tijd gaat in verhouding tot vroeger sneller – langzamer – sneller, hij pulseert.

Maar er komt ook een medicijn. Dat heet: Kiriam. Kiriam is gemaakt uit een symbiose van Eseon met de aarde en kan door de lucht of anderszins ingenomen worden.

De mensen die zich niet kunnen aanpassen aan de nieuwe ritmiek zullen ziek worden. Kiriam werkt alleen door acceptatie van de nieuwe wereld, de groene wereld, met de liefde voor elkaar.

De maan zal op de dag gaan schijnen. Bij de dageraad zal de zon verdwijnen, zeven dagen lang.

Wind en regen zijn Gods zegen. Urïel zal verschijnen en spreken met de bliksem in de regenboog. Urïel zal tot u spreken. Maak een symbool van regenboog en bliksem.

Bij de nieuwe en getransformeerde mens zal het derde oog geopend worden. Hierdoor zullen mens en wereld transparant worden. De mensen zullen elkaar zien zoals ze echt zijn. De mensen zullen alle krachten van aarde en hemel, noord en zuid, oost en west, gaan voelen en herkennen. Zij zullen de wereld er op gaan inrichten. De lijnen in het duister en in de rand.

De Pollen, 12-01-03

Er zullen vele nieuwe planten komen.

Er zullen drie nieuwe planten komen.

De eerste plant zal Asani heten, zij is wit (bloemen).

Zij is voor de mens en betekent: Nader tot God.

Zij zal gedronken en geofferd worden.

De tweede plant heet Asali, zij is rood (bloemen).

Zij is voor de dieren en betekent: dienstbaar (ook: spraakwater, ha,ha)

Zij zal gegeten worden.

De derde plant heet Asafi, zij is groen (bloemen).

Zij is voor de aarde en betekent: genezing.

Zij zal zuiveren de aarde en het vlees, want ook het vlees heeft genezing nodig.

De regenboog zal het symbool zijn op huizen en op vlaggen, de regenboog op een wit vlak. Want de regenboog is de zeven sferen en de zes volkeren. En de volkeren volgen de sferen.

Een stad zal uit zijn as herrijzen. En de stad zal het weten van de zes volkeren openen en bewaren. Vier volkeren zijn bekend, twee volkeren zijn onbekend.

En de stad heet:

Choriastor (spreek Koriastor want het is onze naam)

En de stad heet:

Chorias (spreek Chorias, want het is onze naam)

Want zij is gelaagd, de stad is gelaagd. Onder was het duister en boven was de hemelpoort. En de hemelpoort werd door Choriastor geopend. En de hemelpoort werd door Chorias gesloten. Hij werd gesloten door het vuur uit het duister.

Ik zal komen met een rode wolk. De wolk is rood van Mijn Licht. En Ik zal de hemelpoort openen. En het weten van één onbekend volk zal herrijzen. En het weten van één onbekend volk zal voor altijd blijven, want zij heeft Choriastor gesloten. En Ik zal het weten beschermen en het weten zal dienstbaar zijn.

En de planeten zullen nader komen als sterren in de zon. En de wijdte zal nader komen. Vreest niet, want Ik ben de wijdte.

Zo schrijf Ik u in het jaar voor Bandira.

De Pollen, 19-01-03

De Albatros zal in uw land komen. Hij komt met de Ark. De Albatros zal overal de Ark begeleiden.

Ga met uw rug in de wind staan, zij is zuiverend en genezend. U zult de zee dan ruiken. Het zoute water zal de rivieren intrekken. De zee komt over de dijk maar blijft niet. Het water komt in golven en spoelt weer weg. De A4 zal open zijn en dan weer dicht. U zult veel reizen, het duurt langer maar is ook goed.

Hoedt u voor het duister in het rampjaar 2004. De krachten zijn sterker in het duister.

Overal op de wereld zal bliksem zijn. De bliksem zal verstillen (lang lichten). Het zijn de gouden lijnen van God, waardoor Uriël tot de aarde zal spreken.

Een bloem zal zeven dagen bloeien na zeven dagen duister.

U zult veel naar begrafenissen gaan. De mensen zullen veel wit willen bij de begrafenis.

Er zal een zwart gat in de aarde komen. In Rusland zal het komen. En het zal energie aantrekken en het zal vervuiling aantrekken.

De Pollen, 26-01-03

Wij zullen ons verenigen tot een kracht die alles te boven gaat. Wij zijn er nog niet. Wij zijn ons aan het voorbereiden.

Wij zullen contact maken met de zielen en week maken het schild.

Wij zullen contact maken met de zielen en hen het Weten geven.

De zielen van het Weten zullen het zien.

Wij komen in de kerken voor het Weten en wij komen in de macht voor het weekmaken.

In de zomer komt er een periode van rust. In Europa zal overal de zon schijnen. Dit zal een aantal weken duren.

Daarna zal de atmosfeer het gevoel geven dat er weggezogen wordt. Het is de tijd die weggezogen wordt naar de holling in de hemel door het magnetisch veld van Eseon.

U zult het zien. De mensen zullen het voelen en bang worden. Er komen dan ook veel glasscherven van ruiten. Dit heeft met de luchtdruk te maken.

In oktober komt er sneeuw.

De Pollen, 02-02-03

De zon zal gaan stralen, er zullen stralen afkomen, direct op de aarde. De wolken zullen zich meer in vaste patronen gaan bewegen, in cirkels. Ook wind en stilte krijgen patronen.

De lucht wordt het derde voedsel voor de mens (naast water en aarde). Wij zullen in de wind gaan staan en onze mond openen. Bij stilte zullen wij rusten.

Het menselijk lichaam zal transparanter, lichter worden, minder vastgezet in het aardse, meer verbonden aan het Licht, als een trolleybus.

Er zullen mensen met Lichtenergie en mensen met duisters energie zijn. Dit wordt bepaald door de poling van de mensen (stroming omhoog of stroming omlaag). De voortplanting zal gedaan worden door mensen van tegengestelde poling. Mensen zullen elkaar automatisch aantrekken of afstoten.

Het proces van transparant worden en poling zal tachtig jaar duren. Dan zal er een geboortegolf komen. De mensen zullen blij zijn over de harmonie in de schone, zuivere wereld die dan klaar is. Kinderen die geboren worden zijn nog niet gepoold. Door de stroming met de ouders gebeurt dat. De poling Licht of duister is afhankelijk van het karmisch proces.

Door de transparantie hebben mensen toegang tot de blauwe kamers in de derde sfeer, waar de zielen rusten. Zij zullen communiceren over tijdstippen van heengaan en terugkomst binnen hun grootfamilies.

De mensen sterven niet meer door veroudering en ziekte maar door de karmische noodzaak. De groeifase is voltooid of de taak is volbracht. Mensen kunnen jong of heel oud sterven. Het biologisch ritme zal dalen. De dag- en nachtcyclus zal niet meer voor iedereen gelijk zijn.

De aarde, het vlees, was de belangrijkste brandstof voor de mens. Het vlees is aardse energie. Deze zal alleen nog gebruikt worden om de poling te balanceren. Aardse en spirituele materie worden eenheid.

Er komen poorten naar de rand. Man kan omhoog voor energie, liefde en Weten. De dood is ook om tijd en afstand te overbruggen naar een volgende karmische fase of taak.

Er komt een strijd tussen de invloeden van de oude en de nieuwe wereld. De mensen van de nieuwe wereld zullen terugwijken; de mensen van de oude wereld zullen met hun wapens in de leegte vallen. Zij zullen hun kracht niet meer begrijpen omdat sterven voor de nieuwe mensen heel anders is. Zij zullen gaan voelen dat doden en kerkeren geen betekenis meer heeft.

De dieren zullen in het aardse boven de mensen staan, want zij zijn echt geaard en kennen de wereld het best. De mensen zullen nog maar half aards zijn.

De Pollen, 09-02-03

De Ark vaart over de hemel. De hemel is al vol met gidsen en spirituele energie, er wordt gewerkt.

Uit een geopende leeuwenbek komen lichtende en duistere ballen. Zij veroorzaken de rampen etc.

Met het derde oog is de wereld veel lichter. Zo zal het worden, de transparantie zal zich uiten in licht. De ogen van het lichaam zullen gebruikt gaan worden samen met het oog van de ziel. Het derde oog, de mens zal dan ook breder gaan kijken en verrusten want het perspectief wordt wijder en gevoeliger.

Hout zal veel meer gebruikt gaan worden in huizen en gebouwen, massief, donker hout. Het zal de mensen bescherming en warmte geven.

Delen van de aarde zullen aangewezen worden voor bosbouw. Zaden zullen verzameld worden. Vliegtuigen zullen het zaad uitstrooien op de aarde. De mensen zullen geduldig wachten tot de bomen volgroeid zijn.

De Pollen, 16-02-03

Er komt een grote beweging van mensen tegen de huidige wereld. Zij hebben een spandoek met daarop de vraag: "Waarom gebeurd dit?"

Maar de beweging heeft geen hoofd. Zij is als mos. Het is de beweging van het duister.

Er zal een andere beweging komen. Zij is de beweging van de Lichtzielen. Zij zal onzichtbaar zijn voor het duister want zij is niet georganiseerd in het duister. De beweging van Lichtzielen zal wachten op het hoofd. Het hoofd is de stroom der profeten. Het hoofd zal beide bewegingen verenigen, want zij zijn zuiver en zullen naar elkaar stromen, van Licht naar duister en zo elkaar voeden. Er zullen niet zoveel transformanten zijn. De bewegingen zullen elkaar voeden door hun poling. De bewegingen zullen uiteindelijk opgaan in de nieuwe mens door de paring.

De eerste sfeer is de sfeer van het vuur en zij is rood. Zij is de sfeer van het duister.

Het weten van de rode sfeer zal geopend worden door de wortelmens en het dier.

De tweede sfeer is de sfeer van de zon en zij is geel. Zij is de sfeer van het goud van het duister, van de symboliek en de rituelen om Mijn energie in het duister te brengen.

Het weten van de gele sfeer zal geopend worden door de koning der goden, Hepsis, want hij was zuiver in het duister.

De zevende sfeer is de sfeer van Mij en zij is wit. De sfeer zal geopend worden door het hoofd.

En de Lichtzielen zullen het witte Licht zien, want zij zien door de rand. En de duisters zielen zullen het witte Licht zien als goud, want zij zouden verblind worden. En de rand breekt het witte Licht tot goud.

Schrijf alles op in de Bandira, want zij is paralel aan de boodschappen nu. En de parallelliteit zal inzicht geven. En het inzicht zal dienstbaar zijn aan de bewegingen.

Het Weten van het derde oog geeft alleen de hoofdzaak, dat wat nodig is. Het is het Weten voor het gevoel, niet voor de ratio.

23-02-03

Er zullen twee profeten komen. Een grote zwarte man, hij zal de mensen leren van het omgaan met het vuur, het leven met de natuur, de dieren en de aarde.

Een oude man met lang grijs haar, hij zal de mensen leren van de rand, het omgaan met het derde oog, met de gouden lijnen, de liefde en de vergeving in de nieuwe wereld.

De derde profeet zal onzichtbaar zijn, hij brengt het Licht van God. Hij komt om te zuiveren en zal onzichtbaar de balans van de mens tussen duister en Licht maken. Hij zal er zijn in de samenkomsten van de mensen en de mensen zullen een lichte wind voelen en de kaarsen zullen oplichten. Vrede en vreugde zal in de mensen komen. Het is voor het eerst dat mensen het Goddelijke direct zullen kunnen voelen.

En Uriël verscheen aan de hemel en hij was blauw Licht en zijn kracht was onmetelijk, als de kracht van God.

En de natuur en techniek zullen anders ingericht gaan worden. Er komen beekjes en bosjes en de autowegen zullen een natuurlijke loop krijgen.

En de profeten zullen staan als twee staat tot één.

Er zullen vulkanen tot uitbarsting komen en er zullen grote lavastromen komen en zij zullen dienstbaar zijn. Want zij zullen uit het diepste der aarde een nieuwe witgouden grondstof brengen. De grondstof zal gebruikt gaan worden in de informatica. De stof zal het mogelijk maken om wereldwijd spirituele energie te gaan transporteren. En de energie geeft de liefde door tegen eenzaamheid en de energie beschermt tegen elektrische straling.

Uriël zal blauwe lichtkransen op de aarde werpen. En zij zullen de aarde en de mensen in de cirkel zuiveren en genezen.

De derde sfeer is de paarse sfeer. Zij is de sfeer van de dertig profeten. Driemaal tien profeten. Zij is de sfeer van de religie van het geschreven woord. En de profeten waren dienstbaar aan hun volk. En God gaf ze het Woord dat bestemd was voor hun volk. En de mens heeft in de derde sfeer geleerd te leven door de regels voor het Woord. En de derde sfeer is de sfeer van de inkeer en de overgave, van het vertrek uit het duister, het gebed, de devotie, het kruis.

02-03-03

Doodseskaders. De witte doodseskaders, zij zijn niet van Mij. Zij zullen een kerkvorst ontvoeren. Iedereen zal denken dat hij gedood is. Maar hij zal weer verschijnen als heilig man.

De grote knal kont uit de hemel, niet uit de aarde. De aarde zal schudden, zwarte aarde, zwarte aarde.

Er verschijnt een grote witte vogel )Engel' met grote witte vleugels over een groot deel van de hemel. Er is een mistig landschap, overal is water, met stukjes land er tussen. Dan komt er aan de horizon een gouden gloed. De gloed veranderd in een gouden zon.

16-03-03

De Lichtzielen werken al. Het zijn nog kinderen. Zij werken alleen in de arme landen, Mexico City, Bogotá, Afrika. In de rijke wereld houden de energieën de geboorte van Lichtzielen tegen.

De wereld bevindt zich in de gele sfeer. Het is beneden het niveau van het karma van de mensheid. De zielen van de paarse sfeer zullen hiertegen in opstand komen, de religieuze stromingen van nu. Maar de religies missen de spirituele stroming van de Lichtzielen van God. De Goddelijke stroming is al op de wereld, het is onomkeerbaar. De Goddelijke stroming kan grote delen van de wereld nog niet zuiveren. De mensheid heeft zich vastgezet in de materie en moet eerst losgeweekt worden. De rijke mens kan daardoor ook niet zuiver zijn. De paarse en de gele sfeer zullen opgaan in een nieuwe sfeer. Het zal lang duren voordat de sferen in harmonie met elkaar zullen gaan stromen. De mensen zullen de stromen alom gaan voelen. Hierdoor gebeuren er onverklaarbare en extreme dingen. De sferen uit de rand komen op aarde.

Er is een man die een grote zuiverheid bezit, Koffi Anan, hij wordt door ons gesteund.

23-03-03

Het tijdperk dat ten einde loopt is een groot zwart rad. In het rad is een opening aan de zijkant. Door de opening stroomt de sfeer weg uit het duister. Ook resten van andere sferen stromen weg. Het gat is nog niet helemaal geopend. Daardoor kan de sfeer niet goed wegstromen. Zo mengen zich sferen op dit moment. Het gat moet op de opening liggen van de openingen van de raderen van de voorbije tijdperken. Zo kan de aarde leeg worden en de nieuwe sfeer komen. Over zes jaar zal het gat volledig geopend zijn. Het is dan het hoogtepunt van de Bandira. Daarna zullen de rampen afnemen en zal er meer rust komen van de nieuwe sfeer.

De zwaan zal uitgaan en zich vermeerderen. De mensen zullen zich verbazen want het is tegen de natuurwetten. De zwaan is het symbool voor de bescherming van de eigen soort. Hij is eigenlijk te zwaar om te vliegen maar kan het toch. Met zijn lange nek kan hij boven en onder water kijken, in de dimensies. Mensen zullen zwanen worden en zwanen zullen mensen worden. De zwanen komen uit de arme landen. Er zullen er heel veel komen en geen muur of wet kan hen tegenhouden.

Een wapen uit het verleden zal weer gebruikt gaan worden, de katapult. Hij zal geen stenen maar vloeistof gaan werpen en oorlog voeren tegen een ziekte uit het verleden, de pest. De pest zal niet zoveel slachtoffers maken als in het verleden, maar de bestrijding zal de mensheid eenheid in dienstbaarheid brengen.

Mensen die aan de pest doodgaan worden direct gezuiverd en hergeboren ten dienste van Bandira.

30-03-03

De blauwe en de witte Engel zullen zich vastzetten aan de hemel. De blauwe Engel is voor de wedergeboorte van de nieuwe mens, zij zal de rampen en oorlogen doen stromen. De witte Engel is voor de zuivering. Zij zal de aarde zuiveren en voor de vernieuwing van de materie zorgen. De witte Engel zal zich bij de Noordpool vastzetten en van Zuid naar Noord stromen. De blauwe Engel zal zich bij de Zuidpool vastzetten en van Noord naar Zuid stromen.

De regenboog zal zich verlichten, de regenboog zal zich verdichten. Als de sferen zich zuiveren in het karma van de mensheid worden zij lichter en dichter. Uiteindelijk zullen de sferen verstralen tot de gouden lijn van het Licht van God. God zal dan in het duister zijn en de Goddelijke energie niet meer gefilterd.

3000 jaar. De mens van het zevende tijdperk zal groeien tot het Goddelijke Licht in het duister. Niet het paradijs, het paradijs is geweest.

Ik stond op de berg, ik steeg niet op maar dijde uit. De aarde werd kleiner. Ik werd zo groot als het universum en ken om mij heen kijken door in mij op te nemen. Ik zag de sferen die boven op de aarde zijn, veel oranje en geel. Oranje is de breking van het rode Licht van God. Zo zal de mens het ervaren. Oranje komt bij de sluiting en ontsluiting van de tijdperken van de aarde. Het is de verlichting en zuivering van het rood.

Het Weten van de wortelmens was de uitdijing. Zij konden door het universum reizen van materie naar materie. Als de mens weer leert uitdijen zullen de planeten nader komen. Als de mens uitdijt verdicht hij zich. Zo is de Wet van God. Hij komt nader tot de Wijdte. En de Wijdte is de absolute verdichting, de energie, de beweging van God. Zo komt de mens door het uitdijen in het centrum van de Beweging van God.

06-04-03

Het zwarte altaar is de poort naar het diepe duister. De leiders nemen risico voor de val om Gods Licht te laten stromen. Maar zij zullen zo het Licht kunnen verspreiden. De straal gaat door het altaar. Zij die er staan worden Verlicht. De zwarte altaren zullen de stromen van het Licht sturen. Michaël zendt heerscharen Engelen die het Licht van God als prisma’s filteren tot het groene Licht van genezing.

Een boom zonder takken met water in zijn stam zal grote bloemen met lange stelen voortbrengen.

Mensen zonder Licht zullen niet bij de altaren kunnen komen, zij zouden gek worden.

13-04-03

De profeet, de oude man, zijn naam is Ismalion.

Er zal een stad gebouwd worden. Alles in de stad zal rond zijn, de structuur, de gebouwen, de ruimte.

De Beweging van God is rond, de beweging van God komt op aarde.

19-04-03

De gele sfeer, de zieners van Atlantis, zij hebben het magisch vuur van de draak van de rode sfeer. De draak die door de wortelmens ontstaan was uit de uitdijing zonder beheersing van Mijn Beweging. Het magisch vuur van de draak werd getemd met de zilveren bol. De bol van de beheersing van ziekte en leven en dood. Maar Atlantis ging ten onder door het water van de zondvloed die het vuur noest doven dat Atlantis vernietigde. En het volk trok weg.

En de volkeren zijn ten onder gegaan omdat zij niet verdeeld hebben de liefde en het Licht uit Mijn Beweging. En het Licht trok uit het vuur. En het magische vuur werd onbeheersbaar zonder het Licht.

En de volkeren van de rode sfeer zijn ten onder gegaan omdat zij niet verdeeld hebben van het Weten van het uitdijen.

En de volkeren van de gele sfeer zijn ten onder gegaan omdat zij niet verdeeld hebben van het Weten van de beheersing van ziekte, leven en dood.

En de volkeren van de paarse sfeer zullen ten onder gaan omdat zij niet verdeeld hebben van het Weten van het geschreven Woord van God, van de beëindiging van het karma.

En na het paradijs kwam het vuur. En het vuur bracht het karma om de mens weer te verenen met God.

En de draak zal zich verdichten tot de rode lijn en zich vastzetten in Choriastor.

En de zilveren bol zal zich verdichten tot de zilveren lijn en zich vastzetten in Choriastor.

En de gouden lijn van het geschreven Woord van God zal zich vastzetten in Choriastor.

En God zal waken over Choriastor over het Weten van de volkeren van de sferen.

De profeet Ismalion zal de mens met de vinger aanraken en het hart van de mens zal gaan bloeden. En de mens zal zijn eniggeboren zoon Ismaël door het bloedend hart offeren aan God.

En het Weten van het magisch vuur zal zich weer verenen met het zuiver Licht van God. En het Weten zal verdeeld worden over het hele volk door het bloedend hart. En Ismalion beweegt zich zonder te lopen. En het derde oog zal niet werken in het Licht zonder het bloedend hart.

27-04-03

De wind van God komt op aarde. De Engelen zullen deze in stroken geleiden. Alles wat bezield is zal Licht worden. Gods Licht was in poelen op de aarde in de oudheid. Het Licht heeft zich vastgezet en is gesublimeerd door de krachten van het duister.

De rode wolk van God om de hemelpoort van Choriastor te openen zal als stof nederdalen in de centrale ruimte. Boven de poort zal het witte Licht zijn van de Beweging van God. Het Licht zal vanuit de cirkel als een trechter tot in een punt in de ruimte schijnen.

De leiders zullen zich bij de ruimte verzamelen, van elke natie een. Ismalion zal hier verschijnen en het Licht uit zijn vingertop over dragen op de leiders. Zij hebben het Licht dan in hun vingertop.

De zes volkeren van de aarde waren verdeeld in drie maal twee, een laag en een hoog, twee voor rood, twee voor geel en twee voor paars. De drie hoge sferen zijn voor het zevende volk, blauw, groen en wit (goud). Oranje is verdunning van goud, goud is verdunning van wit.

Alle mensen zullen een lied gaan zingen,

Het Licht, het witte Licht van God

Het Licht van God komt op aarde

Het Licht van God is overal.

In de zevende wereld gaat men naar het einde van de poling. Eerst komt de poling in het Besef. De mens heeft nog een lange weg te gaan. 3000 jaar (?).

04-05-03

De vaandels zullen geheven worden voor de nieuwe wereld. Maar de vervuiling die over de aarde blaast zal ze nederslaan. De vervuiling brengt al het karmisch verleden in beweging. Het zal de aarde en de mens beïnvloeden en hen dingen laten doen die zij allang niet meer deden. Maar Uriël zal aan de hemel gaan staan en de negativiteit die uit de vervuiling komt bestrijden, met de bliksem in de regenboog, met het Woord van God.

Eerst komt de vervuiling los, deze komt van de drie voorbije sferen. Deze brengt ziekte. Op de ziekte volgt de zuivering. Op de zuivering volgt de wedergeboorte. Op de wedergeboorte volgt de genezing. Op de genezing volgt de Verlichting.

Ismalion komt uit de armen, eerst onder de armen.

Na Uriël komt de Ark voor de grote zuivering. Na de Ark komt Michaël met zijn heerscharen Engelen en brengt het groene Licht der genezing.

Na Michaël zal de hemelpoort van Choriastor geopend worden door de rode wolk van God en het oranje Licht zal zich verspreiden als verzachting van het Licht van God. De kleuren van de regenboog zullen aan de hemel staan en zich na verloop van tijd verdichten tot de lijnen. En de lijnen zullen zich vastzetten in Choriastor.

11-05-03

Drie leiders komen uit de armen, voor de armen. Het grootkapitaal zal zich verzetten. Maar zij zullen zich niet kunnen beschermen tegen de pest. De ziekenhuizen worden heel belangrijk.

Ooit waren er twee zonnen, een is gedoofd, een is er gaan Lichten. De poelen van het Licht van God zullen gaan desublimeren en weer aan de oppervlakte van de aarde komen. Dit komt door de nieuwe stroming van de vervuiling naar het zwarte gat in Rusland. De stroming door de aarde duwt de Lichterenergie omhoog.

De nieuwe mens heeft meer zuiverheid nodig om zijn hoger zijn te bereiken en zijn gaven te ontplooien.

Een winter lang is Europa bedekt met sneeuw. Uit de sneeuw komen sneeuwklokjes. Bij de voorjaarszon zal de sneeuw gaan smelten. Een grote watervloed zal dan alles doen glanzen en de aarde zal gezuiverd zijn. Het is de zucht van de Ark, het is de zucht van Michaël. Al het verleden van de aarde wordt zichtbaar. Er zullen vreemde luchtverschijnselen zijn.

25-05-03

Onder Nebudaknezar werd gezegd,

Haal geen stromend water want het land zal verdorren. Haal water uit de bron van uw stad. Het water zal u zegen geven maar overvloed zal uw stad ten onder doen gaan. Nineve.

De poelen Gods zullen desublimeren op geheiligde plaatsen van het beeld van God. Machu Pichu, bedekt met gekleurde veren van de regenboog. Lourdes, met witte veren van de Christus, want hij komt weer in het wit. Stonehenge .....

Van een planeet (Trion, Trinion) zal een grote ijsmassa afbreken en naar de aarde reizen. Bij aankomst bij de aarde zal de massa versplinteren en een gouden regen in de dampkring laten zien.

08-06-03

De priesters zullen witte gewaden dragen. Hun hoofd is bedekt. Alle religies zullen het zo doen. Het wit geeft de zuiverheid van de sferen. Zo zullen de gewaden kleuren in het Licht van de sferen.

06-07-03

Na-kadno

Het was het eerste volk

Na-kadno

Dat wat in het verleden sluimert

Na-kadno

Na de zondvloed schijnt de zon.